Gå til timeplan

Nidaros Turn             Tilsluttet ________________________________________________________                                   Sør-Trøndelag Idrettskrets ________________________________________                                                                   Norges Gymnastikk ogTurnforbund ____________________                                                                                                           Norges Idrettsforbund  _________                                                                                                                        Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets

 Trondheim           

        

        

           

        

           

           

           

        

           

      Gå til mosjonsskolen

     

Kom bli med så skal du se at bøy og tøy er skikkelig gøy!"

  

Tips !

Ta en tur innom

 

Vi har nye internettsider.

www.nidarosturn.no

 


Trener RG: Jorun Marie Dahle, Tlf:  951 01 981,  E-post: turn_jmd@broadpark.no  

Trener Apparat: Lill Anita Husby, Tlf: 918 72 613, E-post: lill@basisgym.no  

Leder: May Iren Olsen, Tlf: 930 58 576,E-post: plbjerke@online.no