Fotoalbum
(Photo Gallery)

 Et lite utvalg bilder, hentet fra MIG-registerets egne rekker, og fra andre internett-sider.
(A small collection of photos, from our members, and from other web sites).

Klikk på respektive bilder for å gå videre til flere bilder.
 (Click on the photos to continue to more pictures.)

Moskvitch

IZh

GAZ

   

Andre (sovjet-)russiske merker
(Other (Soviet-)Russian makes)

Andre øst-europeiske merker
(Other Eastern European makes)

   

Bilder fra medlemmene
(Photo submissions from our members)

Tilbake til hovedside  (Back to main page)