Tvedestrand Baptistmenighet

Baptistkirken 
Kirken vår i Strandhagen, Tvedestrand

Heldigvis er Gud ikke avhengig av prangende katedraler for å møte oss mennesker. Hvis det hadde vært tilfelle, så ville vi nok ha lagt tynt an vi som tilhører denne ytre sett uanselige kirken.  

Men nettopp her har mange mennesker i over 100 år hatt sine Gudsopplevelser. (Menigheten er ca 130 år gammel, men den hadde ikke egen kirke eller lokale de første 30 årene). I kirken her er vi døpt og her har vi hatt fellesskap med andre troende. Her har vi hentet styrke til å møte sorger og motgang, og ved å lytte til forkynnelse og vitnesbyrd har vi fått næring til vår Gudstro og fått tvil til å vike. Men ikke minst har vi her fått glede oss sammen over det vi har opplevd. 
Er du interessert i menighetens historie, så finner du noe på Kort historikk. 

Som baptister tror vi at Bibelen er Guds åpenbarte ord, og vi holder den for å være den normerende rettesnor for tro, lære og liv.  

Vi avviser dåp av spebarn, idet vi mener at Bibelen klart lærer at den som skal døpes må selv ha kommet til tro på Jesus som sin personlige Frelser. Fadderordningen er en fullstendig ukjent tanke i Bibelen. Vi mener også at dåpen skal skje ved full neddykking, slik dåpen ble praktisert i den første kristne tid. 
Videre mener vi at en kirke skal være selvstyrt, og tar dermed helt avstand fra statskirkeordningen. 
Disse meningene våre er likevel ikke til hinder for at vi kan ha et godt samarbeide med andre trossamfunn som også lærer at det sentrale punkt i den kristne tro er troen på Jesus som Guds sønn og vår personlige Frelser. 
Selv om vi i Norge ikke er blant de største trossamfunnene, er baptistene på verdensbasis det kristne trossamfunn som har den største oppslutningen, med ca 100 millioner medlemmer. 
Blant de mest kjente baptister er borgerrettsforkjemperen Martin Luther King og evangelisten Billy Graham. 
Se Det Norske Baptistsamfunn.

Vi er stolte og glade over at misjonær Synnøve Andersen i mange år var et av våre medlemmer. Hennes navn var svært aktuelt i TV, radio og aviser i forbindelse med borgerkrigen i Zaïre (nå Kongo) i 1997.  Som 80-åring var Synnøve den gang på flukt for opprørere i Kongos jungel i over 3 måneder før hun kom seg i sikkerhet. Da hadde hun bl.a. tatt seg fram til fots og som passasjer på sykkel. Underveis hadde hun livnært seg med viltvoksende røtter og mat som hun fikk av vennligsinnede innfødte.
Sommeren 2002 ble Synnøve alvorlig syk og den 9. oktober samme år døde hun, 85 år gammel.  Etter eget ønske ble hun gravlagt i Kongo, som hun regnet for hjemlandet sitt.  I Kongo var Synnøve spesielt opptatt av at barna skulle få skolegang og i samarbeide med myndighetene fikk hun et overordnet ansvar for at over 23.000 barn fikk undervisning.    

I 2007 opplevde vi gledelige ting i menigheten, idet 20 burmesiske flyktninger ble opptatt som medlemmer. Noen av flyktningene kommer fra Chin-provinsen, mens andre kommer fra Karen-provinsen. De snakker ikke samme språk og har ulik kulturell bakgrunn. Foreløpig har de ikke rukket å lære seg så mye norsk. Det er derfor litt av en utfordring for menigheten å legge opp gudstjenester og andre samlinger på en slik måte at begge de burmesiske grupperingene, såvel som norsktalende, har utbytte av å være tilstede.
Nedenfor følger noen bilder fra medlemsopptakelsen. Klikk på et bilde for å se det i større format.

Medlemsopptakelse 006.jpg (29117 bytes) Medlemsopptakelse 020.jpg (27941 bytes) Medlemsopptakelse 016.jpg (30517 bytes)
Medlemsopptakelse 002.jpg (22663 bytes) Medlemsopptakelse 23.jpg (17203 bytes) Medlemsopptakelse 009.jpg (32303 bytes)

Menighetens adresse er:

Tvedestrand Baptistmenighet
Jacob Thorsensgt 21

4900 TVEDESTRAND


[IMAGE] 
 

Sist oppdatert 28.10.07