Gravsteder på Vår Frues kirkegård - Trondheim

 

27 personer sortert alfabetisk etter etternavn.

HJEM  -  BRATSBERG  -  BYNESET  -  DOMKIRKEN  -  HAVSTEIN  -  HEIMDAL  -  ILA  -  LADE  -  LADEMOEN  -  LEINSTRAND  -  LEIRA  -  MOHOLT  -  RANHEIM  -  STAVNE  -  TILFREDSHET  -  TILLER  -  VÅR FRUE

ETTERNAVN FORNAVN FØDT DØD FOTO# Merknader
Bing Frederik 1766 1853 DCP_1340
Bing G. Marie 1772 1821 DCP_1340 f. Breche
Buck Nicoline F. 1797 1857 DCP_1339 f. Bing
Dahl Anna E. Gerhardine 02.02.1828  27.06.1829  DCP_1371  Datteren
Dahl Christopher F. 26.10.1793 31.05.1890 DCP_1371 Kjøbmand
Dons Anna Fredricke
Klingenberg Matheson
04.07.1779 29.10.1857 DCP_1382
Dons Marius Fredrick 10.09.1768 16.08.1827 DCP_1382 Oberstelieutenant og Ridder
Due C.S. 1762 17.05.1809 DCP_1353
Due P. 1776 20.04.1850 DCP_1343 f. Heltzen
Holck Karen Christine - 23.01.1839 DCP_1381 58 år gammel, f. Tornqvist
Horn Anne Margrethe 05.06.1765 19.09.1849 DCP_1366 f. i København
Horn Henr. Schubarth 02.03.1772 13.05.1850 DCP_1366 Skomagermester
Jenssen Anna Schjelderup 21.05.1765 23.06.1846 DCP_1362 f. Dorenfeldt
Jenssen Matz 30.10.1760 12.10.1813 DCP_1363 Kjøbmand, f. i Haderslev
Knudsson Ingelbrech 14.12.1776 21.03.1826 DCP_1358 Sorenskriver
Moe Bernt 03.11.1787 15.08.1858 DCP_1368 Kjøbmand
Moe Maren Margrethe 13.07.1789 06.01.1851 DCP_1369 f. Skancke
Nissen Hans 05.08.1727 15.08.1807 DCP_1378
Nissen Hans 1717 1807 DCP_1380 Donator
Nissen Maren Bøysen 26.06.1724 26.04.1787 DCP_1378
Normann Jensine Holmboe 06.02.1810 04.02.1826 DCP_1347 f. Hagemann
Schønheyden Joachime Catrine 03.06.1757 09.02.1836 DCP_1344
Schønheyden Johan Christian 09.08.1742 14.04.1803 DCP_1344 Biskop, f. i Kjøbenhavn
Steimann Anne Elisabeth - 19.08.1850 DCP_1375 f. Holst
Steimann Samuel - 11.06.1839 DCP_1375 Kjøbmand, f. i Schveitz
Aagaard Christ. Augt. - 24.05.1804 DCP_1349
  < Til toppen >