HJEM  -  BRATSBERG  -  BYNESET  -  DOMKIRKEN  -  HAVSTEIN  -  HEIMDAL  -  ILA  -  LADE  -  LADEMOEN  -  LEINSTRAND  -  LEIRA  -  MOHOLT  -  RANHEIM  -  STAVNE  -  TILFREDSHET  -  TILLER  -  VÅR FRUE


Denne oversikten inneholder alle gravsteder i Trondheim som er avfotografert i perioden f.o.m 2002 t.o.m 2013.
Bilder kan fåes fritt tilsendt på e-post, - vennligst oppgi FOTO# i oversikten samt navn på aktuell Kirkegård ved henvendelse til

Formålet med denne websiden har vært å bistå slektsinteresserte med info fra de ulike gravminnene i Trondheim. Så opplysningene i denne databasen, bygger utelukkende på info skrevet på de ulike gravminnene. Pga mengden bilder tillot ikke plassen å legge dem ut på nett, men interesserte må gjerne få tilsendt et eller flere bilder på forespørsel.

Bratsberg Kirkegård                                     

Bratsberg Kirke  
                             Bratsberg kirke.

Bratsberg kirkegård ligger i Bratsberg, omkring 13 km sør-øst for Trondheim sentrum. Det er en relativt liten kirkegård, uten spesielle minnesbautaer.

Denne oversikten inneholder 541 navn registrert fra gravsteinene. Det tilkommer mindre enn 10 nye graver hvert år, og eldste gravstedet er fra 1876.

(GPS koordinator: 63.34752,10.48106)

                                  Byneset Kirkegård

Byneset kirke  
                             Byneset kirke.

Byneset kirkegård omkranser en av landets eldste kirker, og Byneset kirke på Stein er trolig fra 1100-tallet.

Byneset kirkegård er den av Trondheims kirkegårder som ligger lengst bort fra sentrum, 2 mil vestover med avkjøring fra Spongdal.

Den gamle delen av kirkegården har flere bevarte gravminnerer fra 1800-tallet, og den eldste graven er fra 1811.

Oversikten viser 1640 navn, og det kommer til ca 25 nye navn hvert år.

(GPS koordinator: 63.35586,10.11580)

Domkirken Kirkegård                                     

Domkirken Kirkegård  
                             Nidarosdomen.
Domkirkegården rundt Nidaros Domkirke utgjør egentlig 2 kirkegårder, da Vår Frues kirke i 1820 årene fikk tildelt to parseller av Domkirkens kirkegård. For enkelthets skyld er de begge her oppsummert samlet.

Domkirkens kirkegård har vært fredet over tid, og den inneholder mange riktig gamle gravminner. Den eldste graven i oversikten er fra 1708, og Domkirkegården inneholder ialt 2586 navn.

Det er en beskjeden tilvekst av nye graver hvert år i form av urnenedsettelser.

(GPS koordinater: 63.42695,10.39691)
                                     Havstein Kirkegård

Havstein kirke    
                             Havstein kirke.




Havstein kirkegård ligger sør for Trondheim bykjerne i retning Byåsen og ligger landlig til med fin utsikt over byen. Den tyske soldatkirkegården, ligger idyllisk til like ved med gravsted for 2992 tyske soldater fra andre verdenskrig.

Havstein kirkegård har ekspandert endel i de siste årene, og har blitt en av byens større kirkegårder. Det er registrert 7180 personer som er lagt til hvile her, og tilveksten er rundt 180 nye pr. år.

Det er noen få eldre gravsteder som er bevart på Havstein kirkegård. De er lokalisert rundt kirken og det eldste gravstedet i dag er fra 1857.

(GPS koordinater: 63.40488,10.37086)

Heimdal Urnelund                                     

Heimdal kirke  
                             Heimdal kirke.

Heimdal urnelund ligger på Heimdal, like ved E-6, ca. 10km sør for Trondheim sentrum, og er lett å oppdage for de som kjører gjennom Heimdal sentrum.

I oversikten over begravde som er registrert her, er det ialt 864 personer fordelt på 7 urnefelt. Heimdal urnelund må vel karakteriseres som en relativt ny kirkegård, da de aller fleste er begravd etter 1970. Det kommer til rundt 30 nye personer hvert år, og den eldste i denne Oversikten er fra 1945.

Det særegne ved Heimdal urnelund er som navnet forteller, det er kun satt ned urner på denne kirkegården. Kirkegården er en av de minste kirkegårdene i Trondheim, og har ingen monumenter eller spesielle minnebautaer på stedet.

(GPS koordinater: 63.35033,10.35161)

                                     Ila kirkegård

Ila kirke  
                             Ila kirke.

Ila kirkegård var nedlagt, gjemt og glemt fram til 9. desember 2007 da den ble gjenåpnet etter en større regulering av området.

De gamle gravene som var igjen på plassen er blitt bevart, og kirkegården vil i fremtiden bli brukt til nedsetting av urner.

Kirkegården ligger like ved Bynesveien i Ila, og inneholder ialt 109 personer. Det kommer til bare noen få nye navn hvert år.

Det er også en navnert minnelund på kirkegården. Av de eldre gravene er den eldste fra 1875.

(GPS koordinater: 63.43126,10.35594)

 Lade Kirkegård                                     

Lade kirke  
                               Lade kirke.

Lade kirkegård ligger sentralt til nord for Trondheim sentrum på Lade ved krysset Haakon VII's gate og Jarleveien, vis a vis Lade gård. Den er svært liten i areal men er ganske unik historisk sett.

Kirkegården inneholder mange bevarte graver fra 1800-tallet, og Lade kirke var hovedkirke i det tidligere Strinda sokn som strakte seg rundt store deler av Trondheim omegn.

Det er registrert ialt 3069 navn på personer ut ifra de gravsteiner som er på kirkegården, og den eldste graven er fra 1829. Tilveksten av nye graver er heller beskjeden med rundt 30 nye hvert år.

Kirkegården har bevart mange gamle monumenter og særegne gravsteder som er fredet.

(GPS koordinater: 63.44623,10.43870)

                                   Lademoen Kirkegård

Lademoen Kirke  
                       Lademoen kirke.

Lademoen kirkegård ligger ved Lademoen kapell ca 3 km fra sentrum med adkomst via avkjøring fra Innherredsveien, til Thomas Von Westens gate.

Lademoen kirkegård inneholder også den Mosaiske kirkegården, samt minnesmerker for Russiske og Jugoslaviske krigsfanger.

Kirkegården ligger øst for bykjernen, på Lademoen, men er ikke i umiddelbar nærhet til Lademoen kirke (320 m unna). Den er en av Trondheims største kirkegårder, og er den som har flest registrerte gravlagte av alle kirkegårdene i Trondheim, med 18.143 personer.

Det eldste registrerte gravstedet her er fra 1878, og tilveksten av nye graver er på rundt 150-200 personer pr. år.

Kirkegården inneholder flere spesielle gravminner.

(GPS koordinater: 63.43917,10.43481)

Leinstrand Kirkegård                                   

Leinstrand kirke  
                               Leinstrand kirke.


Leinstrand kirkegård ligger på Leinstrand, med avkjøring fra Klettkrysset. Kirkegården ligger omkring 16 km sør for Trondheim sentrum, og er ikke så veldig stor.

Det er i denne oversikten blitt registrert 1774 personer, hvorav det eldste gravstedet er fra 1861.

Det er en heller beskjeden tilvekst på rundt 25 nye navn hvert år.

(GPS koordinater: 63.32823,10.30645)

                                  Leira Kirkegård

Leira kapell  
                               Leira kapell.


Leira kirkegård er byens siste tilskudd av kirkegårder, innvigd år 2009. Den ligger høyt i terrenget, rundt 6 km sør-øst for bykjernen, med overblikk over Fossegrenda.

Det flotte nyanlagte parkanlegget har også tildels utsyn mot Trondheim by og Trondheimsfjorden, og man kommer dit ved å ta en avkjørsel fra Bratsbergveien.

Det er så langt bare registret 82 graver i denne oversikten.

(GPS koordinater: 63.38339,10.41329)

Moholt Kirkegård                                     

Moholt Kirke  
                             Moholt kirke.

Moholt kirkegård er en av Trondheims største kirkegårder. Den ligger øst for bykjernen på Moholt, like ved omkjøringsveien, E6.

Kirkegården er spesiell av flere grunner, bl.a. har den et minnesmerke over jugoslaviske og polske soldater fra siste verdenskrig, samt at den har en egen internasjonal kirkegård. Moholt kirkegård har også et meget moderne krematorie med en særegen design.

Kirkegården inneholder ikke spesielt gamle gravsteder, den eldste graven på stedet er fra 1901. Arealet er blitt vesentlig utvidet de siste årene, og det tilkommer omkring 250 nye graver hvert år.

Listen over begravde på Moholt inneholder 10.444 navn på personer som ligger her.

(GPS koordinater: 63.41316,10.44434)

                                  Ranheim Kirkegård

Ranheim kirke
                             Ranheim kirke.

Ranheim kirkegård ligger på Ranheim, rundt ei mils vei øst fra Trondheim sentrum, og ligger landlig til med utsyn utover store deler av Trondheimsfjorden.

Det er avfotografert gravminner til ialt 2824 personer.

Kirkegården inneholder også en eldre part, og det eldste gravminnet er fra 1892

Det kommer til i underkant av 100 nye navn hvert år.

(GPS koordinater: 63.41316,10.44434)

Stavne Kirkegård                                   

Stavne kapell  
                             Stavne kapell.

Stavne kirkegård ligger idyllisk til like ved Nidelven med adkomst fra Osloveien.

I oversikten over begravde her, er det registrert ialt 2281 personer. Det er en del større monumenter på plassen med eldre graver tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, men det finnes ingen så langt tilbake som på 1800-tallet. Den eldste graven som er registrert er fra 1906.

Kirkegården er mest kjent fordi den rommer en egen kirkegård for allierte soldater. Der er godt over 100 hvite gravsteiner sirlig linet opp til minne om de allierte soldatene som mistet livet under 2.dre verdenskrig.

Det er en beskjeden tilvekst med ca 20-30 nye graver på Stavne hvert år.

(GPS koordinater: 63.41290,10.38583)

                                  Tilfredshet Kirkegård

Tilfredshet kapell
                             Tilfredshet kapell.

Tilfredshet kirkegård er blant byens største kirkegårder, og ligger idyllisk til ved Nidelven sentralt i Trondheim, med St. Olavs Hospital som nærmeste nabo.

Kirkegården er i to plan, hvor kapellet og klokketårnet er på det øverste planet.

Det er registert 17.076 personer fra de ulike gravminnene i denne oversikten, hvorav den eldste er begravd i 1877.

Mange av byens kjente personligheter ligger begravd her, og kirkegården har flere større monumenter.

Det kommer til rundt 100 nye navn hvert år.

(GPS koordinater: 63.41685,10.39062)

Tiller Kirkegård                                     

Tiller Kirkegård  
                             Tiller Kirke.

Tiller kirke ligger fritt og landlig til sør for Trondheim på Tiller med skilting fra Østre Rosten.

Tiller kirkegård er en hurtig voksende kirkegård med en tilvekst på ca 70-80 nye personer per år. Den har derfor også ekspandert mye med nye anlagte arealer som enda ikke er tatt i bruk. Totalt er det idag registrert 2889 personer her.

Dette var tidligere en relativt liten kirkegård, men pga nærliggende drabantbyer, har tilveksten økt betydelig.

Det er flere gamle gravsteder og monumenter fra tidlig på 1900-tallet, og det eldste gravstedet vi finner er fra 1901.

(GPS koordinater: 63.36145,10.40542)

                                  Vår Frue Kirkegård

Vår Frue kirke
                             Vår Frue kirke.


Vår Frues Kirke ligger midt i sentrum ved Trondheim Torg.

Kirkegården som tidligere omgav Vår Frues kirke, ble nedlagt i 1884. Siste begravelse fant sted i 1820, men det står fortsatt igjen noen få gravstøtter fra den tiden.

Området som tidligere utgjorde kirkegården er i dag parkområde. Eldste gravstedet som er avfotografert i denne oversikten er fra 1787.

(GPS koordinater: 63.43020,10.39809)