Åkes studiesider
Åkes sider Friluftsliv 1. år Friluftsliv 2. år Friluftsliv master Toppomania

Studiet i friluftsliv 1. år Levanger 2001-2002

Temaer som ble omhandlet var blant annet

  • fjellvandring
  • klatring
  • kano
  • ski og vinterfjell
  • kajakk

Teori hadde vi også og her er noen av notatene. Kun de siste i april har jeg digitalt.

Arter

Økologi


Årsoppgaven har mange lenker. Dette er både praktiske til oppgaven og faglige rundt friluftsliv.


Bilder fra studietiden finnes også. Disse har Rune Jensen ordnet.