[] Opp: Fotografering Forrige: Register

Fotografering

Om dokumentet ...

Dette dokumenten er også tilgjengeleg som ei lang fil til utskrift eller lesing offline.
Redistribuering av heile eller delar av dette dokumentet er ikkje tillate utan forfattaren sitt samtykje. Forfattaren er open for å diskutere betingelsar for redistribuering av heile eller delar av dokumentet. Forfattaren har også eit rikhaldig biletearkiv som står til disposisjon ved interesse. Forfattaren er også åpen for å levere anna stoff ved interesse. For tekst må prisar diskuterast for kvart enkelt tilfelle. For bilete gjeld prislista til BioFoto.
Sidene er langt i frå ferdige og blir oppdatert med omlag ein månad mellomrom. Dersom det vert funne feil eller unøyaktigheiter på sidene mine er eg takknemleg for innspel.

Valid CSS! Valid HTML 4.01! ©Asle Feten (Heimeside) (e-post) (galleriet)
2009-03-05