Neste: 2.5.1 Nærlinse Opp: 2. Utstyr Forrige: 2.4 Stativ

Fotografering


2.5 Nærfotoutstyr

Nærfotografering er eit eige tema innan fotografering. Vanleg nærgrense for dei fleste objektiva er omlag 10×f, det vil seie at avbildinga vert i ein målestokk omlag 1:8, motivet er altså omlag 8 gonger større enn biletet på filmen. Det er bare starten på nærfotografering.

Linseformelen frå [*] kan skrivast om slik at ein får målestokken a/b.

a/b=(a-f)/f

For å kunne få større målestokk, må ein auke a slik at b minkar, eller ein må redusere f for med det redusere b. Det fyrste vil seie at ein må setje noko i mellom kameraet og objektivet, mellomringar,2.5.3, eller ein belg, 2.5.4, eller bruke eit makroobjektiv som er konstruert med ei lengre fokuseringsnekke, 2.5.2. For å redusere brennvidda, kan ein setje ei konveks linse frammom objektivet, ei nærlinse, 2.5.1. Etter akkurat same prinsippet som langsynte brukar konvekse lesebriller.

Valid CSS! Valid HTML 4.01! ©Asle Feten (Heimeside) (e-post) (galleriet)
2009-03-05