Neste: 2.3 Blitz Opp: 2. Utstyr Forrige: 2.1.1 Lukkaren

Fotografering


2.2 Objektiv

Når det gjeld valg av objektiv, er det fyrst og fremst brennvidde ein må bestemme seg for. Vidare må ein vurdere lysstyrke, altså største blendaråpning, og nærgrense, altså kor nært motivet ein kan fotografere. Brennvidda, eller rettare forholdet mellom brennvidda og filmformatet, bestemmer kor mykje som kjem med på biletet, meir om dette er å finne i kapittel 1.1.1.Valid CSS! Valid HTML 4.01! ©Asle Feten (Heimeside) (e-post) (galleriet)
2009-03-05