Neste: 1.1 Enkle optiske prinsipp Opp: Fotografering Forrige: Innhald

Fotografering

1. Det tekniske grunnlaget

Med dagens automatiske utstyr, kan ein få inntrykk av at fotografen ikkje treng tenkje på det tekniske, men bare peike med kameraet og trykke på knappen. Så enkelt kan det gjerast, men det vil sjeldan gje det beste resultatet. Problemet er ikkje at automatikken ikkje gjer jobben godt nok, for det gjer han oftast. Problemet er at automatikken gjev fotografen mange valg, der fotografen ikkje har grunnlag for å velgja rett dersom han ikkje forstår det tekniske. Dersom fotografen velg feil, vil ikkje automatikken kunne gje det resultatet som er ynskjeleg. Derfor startar eg med ein gjennomgang av det tekniske grunnlaget for fotografering. Han som forstår dette vil ha eit betre grunnlag for å velgje det rette utstyret og få det beste resultatet ut av dette.

Valid CSS! Valid HTML 4.01! ©Asle Feten (Heimeside) (e-post) (galleriet)
2009-03-05