Neste: 1.2.1 Kromatiske avvik Opp: 1. Det tekniske grunnlaget Forrige: 1.1.2 Blendar

Fotografering


1.2 Optiske begrensingar

I forrige kapittel såg eg heilt bort i utfordringane og dei fysiske begrensingane ved optiske konstruksjonar. Nokre av desse utfordringane kan heilt eller delvis løysast ved kompliserte optiske konstruksjonar, der eit objektiv vert sett saman av fleire ulike linser.

Valid CSS! Valid HTML 4.01! ©Asle Feten (Heimeside) (e-post) (galleriet)
2009-03-05