Informasjon om ulike katteraser

 

 

Nedenfor finner du lister over interessante linker som inneholder rasebeskrivelser eller på annen måte omhandler de ulike katterasene

Vet du om èn eller flere katteraser eller linker som mangler fra listen, så send gjerne en e-mail med internett-adressen

Vi anbefaler dere også å gå inn på: catsintheworld.org

 

 

Somali / Abyssiner   Hellig Birma   Perser / Exotic
Angora   Korat   Ragdoll
Bengal / Ocicat   Maine Coon   Rex / Sphynx
Britisk korthår   Manx   Russian Blue
Burmeser   Norsk Skogkatt   Tyrkisk Angora
Burmilla   Orientalere   Tyrkisk Van

 


Abyssiner / Somali
Abyssinian Homepage   The Abyssinian - an Historical Review
CFA Breed Profile - Abyssinian   Dansk Abyssinier & Somali Club
The Abyssinian - FAQ   Dansk Abyssinier & Somali Club
The Abyssinian - an Historical Review    
     
 

Angora

Angorakatter i England    
 

Bengal /Ocicat

Bengals by Aluren Ocicats Of Scandinavia  
The European Bengal Cat Club Ocicat club  
The International Bengal Cat Society (N) Norsk Ocicatring

          

Britisk korthår

Brittringen (Sverige)   BB-klubben - British Shorthair og Burmeser (Danmark)
Norske Britisk Korthårs Ringen   British Shorthair Standard (El Sham's Cattery)
     
 

Burmeser

CFA Breed Profile - Burmese   Burmaklubben (Sverige)
CFA Breed Article - Burmese   BB-klubben - British Shorthair og Burmeser (Danmark)
      


Burmilla

Catworld Breed Feature - Beautiful Burmillas     


Hellig Birma

Rasebeskrivelse - Hellig Birma

Norske Birmavenner    
Birman Homepage    
Birma fakta    
Tysk birma-interessegruppe    
     
      


Korat

CFA Breed Profile - Korat    
CFA Breed Article - Korat     


Maine Coon

Rasebeskrivelse - Maine Coon

CFA Breed Profile - Maine Coon    
CFA Breed Article - Maine Coon    
Native Maine Coon Cat Associatio    
      


Manx

The Manx: Cat Breed FAQ     
CFA Breed Profile for Manx    CFA Breed Article - Manx 


Norsk Skogkatt

CFA Breed Article - Norwegian Forest Cat   Skogkattslingan (Sverige)
CFA Breed Profile - Norwegian Forest Cat   Norsk Skogkatt Society (UK)
Fakta om Norsk Skogkatt   Norsk Skogkattring
     
      


Orientalere

Rasebeskrivelse - Siameser
Rasebeskrivelse - Balineser

Red & Tortie Point Siamese Cat Club   Siames & Oriental gruppen (Sverige)
Oriental Shorthair/Colorpoint Shorthair   SOK - Siameser & orientaler klubben (Danmark)
Strictly Tabby (Sverige) Siameslinjen (Sverige)
Siamese Internet Catclub   CFA Breed Profile - Balinese
     
      


Perser /Exotic

Rasebeskrivelse - Perser
Rasebeskrivelse - Exotic

 CFA Breed Profile: Persian   Persian News
 USF Online - United Silver Fanciers   Persian Cats Homepage
Den Norske Perserringen   Information on the Persian and Himalayan breed
Exotic Breeders - a CFA club (USA)   Pets 4 You - Persian Cat Breeders
Exotic Fanciers Magazine   Silverclub Online
     
     
      


Ragdoll

Rasebeskrivelse - Ragdoll

Ragdoll-sentralen   CFA Breed Profile - Ragdoll
Generell rasebeskrivelse   CFA Breed Profile - Ragdoll
The Ragdoll Connection Network   Ragdoll Fanciers Club International
     
      


Rex / Sphynx

CFA Breed Profile - Sphynx    
Planet Devon (Devon Rex Homepage)    
Nordiska Rexringen     


Russian Blue

Russian Blues Breeders Association (England)   CFA Breed Article - Russian Blue
Lehman House of Russian Blues   CFA Breed Profile - Russian Blue
Skandinaviska Russian Blue-ringen     


Tyrkisk Angora

 CFA Breed Profile - Turkish Angora    
Vangoran , Skandinavisk klubb for tyrkiske katter  
   
 


Tyrkisk Van

Rasebeskrivelse - Tyrkisk Van

CFA Breed Profile - Turkish Van    
Vangoran (Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora)